Polityka Prywatności

www.grobud.pl
Grobud sp. z o.o.

§.1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest GROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Fabryczna 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000085454, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 995-01-12-089, REGON: 411447332. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na bezpiecznych serwerach.
  Do interpretacji pojęć stosuje się słowniczek z Ogólnych Warunków lub zgodnie z opisem w Polityce Prywatności (jeśli wynika to bezpośrednio z opisu).
  W celu lepszej znajomości polityki prywatności termin „użytkownik” został zastąpiony przez „Ty”, „administrator” – „my”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Szanujemy prawo do prywatności i zapewniamy bezpieczeństwo danych. W tym celu wykorzystywany jest między innymi protokół szyfrowania bezpiecznej komunikacji (SSL).
  Dane osobowe podane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie mogą być przeglądane przez osoby nieuprawnione.

§2 Administrator danych

 1. Właściciel serwisu jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, treści, zmiany lub rozwiązania umowy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów (cele prawnie dopuszczalne), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu wynikającym z wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli [np.] przesłali Państwo formularz kontaktowy .

 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli jesteśmy administratorem) ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected].

 5. usługodawca jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych użytkownika oraz innych danych organom uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa (np. organom ścigania).

 6. Dane osobowe mogą zostać usunięte poprzez cofnięcie zgody lub wniesienie prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 7. Dostawca ujawnia dane osobowe tylko tym podmiotom, które są do tego upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.

 8. Wdrożyliśmy kontrolę dostępu, aby zminimalizować skutki potencjalnego naruszenia danych.

 9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione lub przez podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy.

§.3 Cookies

 1. Strona grobud.pl używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Gdy Państwa przeglądarka ponownie łączy się ze stroną internetową, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego się Państwo łączą. Parametry pozwalają jedynie serwerowi, który je utworzył, na odczytanie zawartych w nich informacji. Cookies ułatwiają zatem korzystanie z już odwiedzonych stron. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, rodzaju używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o godzinie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  Zbierane informacje wykorzystujemy do monitorowania i przeglądu sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych, do poprawy sposobu działania strony internetowej oraz do zapewnienia bardziej wydajnej i bezproblemowej nawigacji. Monitorujemy informacje o użytkownikach za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników na stronie internetowej. Pliki cookie identyfikują użytkownika, dzięki czemu zawartość strony internetowej może być dostosowana do jego potrzeb. Dzięki zapamiętywaniu preferencji użytkownika, możemy dopasować do niego reklamy. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz [nazwa] w celu optymalizacji działań.
  W ramach naszego serwisu stosujemy następujące pliki cookies:
  2. a) „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych na stronie internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na stronie internetowej;
  3. b) Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa, np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w serwisie;
  4. c) „Wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o korzystaniu ze strony internetowej. 5;
  5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia zbierania plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja dotycząca zarządzania plikami cookies znajduje się na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
  6. dalsze dane osobowe, takie jak adres e-mail, są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, wypełniając formularz. Powyższe dane przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celach niezbędnych do spełnienia określonej funkcji.

GROBUD wykorzystuje pliki cookies na stronie internetowej w celu zapewnienia jej prawidłowego działania, statystyczne pliki cookies do analizy ruchu na stronie oraz marketingowe pliki cookies do personalizacji reklam. O rodzajach plików cookies, dostawcach usług, okresie przechowywania czy wycofaniu zgody dowiesz się w Polityce plików cookies. Administratorem danych jest Grobud sp. z o.o. Więcej informacji na temat danych osobowych i Twoich praw znajdziesz w Polityce prywatności.